Serbest Bölge ;

Serbest Bölgede Tarafımızca Verilen Hizmetler ;

 1. ) Serbest bölgelerde yapılacak faaliyetin Serbest Bölgeler mevzuatına uygunluğunu denetlemek,
 2. ) Serbest Bölgede gösterilecek faaliyet konusunda fizibilite çalışmaları yapmak ve yatırım kapasitesini belirlemek,
 3. ) Serbest Bölgede yapılmak istenen faaliyete uygun ruhsat (üretim-bakım onarım- hizmet- alım/satım- kiralama) başvurularının yapılması ve sonuçlandırılması,
 4. ) Serbest Bölge faaliyeti esas alınarak muhasebe sistemlerini kurmak ve geliştirilmesine yardımcı olmak,
 5. ) Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve ilgili mevzuat hükümlerince; defterlerini tutmak, bilanço, gelir tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek,
 6. ) Serbest bölgelerde uygulanan sosyal güvenlik mevzuatına uygun sosyal güvenlik sitemi kurmak,
 7. ) Serbest Bölgelerde gelir (tecil terkin) ve kurumlar vergisi yönünden kazanç istisnalarına ilişkin danışmanlık hizmeti vermek,
 8. ) Yasal mevzuat çerçevesinde belirlenmiş vergi ve vergi dışı teşviklerin uygulanmasını sağlamak,
 9. ) Stratejik , büyük ölçekli ve öncelikli yatırım alanları ile ilgili tespitleri yapmak,
 10. ) Faaliyet alanı ve sektörler  itibarıyla proje bazlı desteklenen yatırımların tespiti,
 11. ) İşletme sözleşmelerinin yenilenmesi , değiştirilmesi ve süre uzatım talep başvurularının yapılması,
 12. ) Serbest Bölge, Gümrük ve Vergi uygulamaları konularında koordinasyonun sağlanması,