Beta Accounting

İlk okulu Gürün ilçesinde, orta okulu Ankara Dikmen Orta Okulu’nda; Lise eğitimini Ankara Atatürk Lisesi’nde tamamlamıştır. Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 1982 yılında  mezun olmuştur. Üniversite öğrencisi olduğu 13.10.1980 yılından itibaren muhasebeci olarak çalışmaya başlamış olup 3568 sayılı yasanın çıkması ile geçici madde kapsamında mali müşavirlik ruhsatını13.09.1991 tarihinde almıştır.21.09.1991 tarihinde Antalya’da kendi muhasebe ofisini açmış olup, uzmanlık alanı Serbest Bölgeler başta olmak üzere üretim ve maliyet muhasebesi ağırlıklı olarak mesleki faaliyetine devam etmektedir.

      2003 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden mezun olmuş;2014 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi’nde İşletme Yöneticiliği Anabilim dalında Bağımsız Denetimde İç Kontrolün Önemi adlı bitirme projesi ile yüksek lisansını tamamlamıştır. 2010 yılında meslek yaşamına başlamış olup;2014 yılında mali müşavirlik stajını tamamlamış, 2015 yılından itibaren uzmanlık alanı Serbest Bölgeler başta olmak üzere üretim ve maliyet muhasebesi ağırlıklı olarak mesleki faaliyetine devam etmektedir.