Serbest Bölge ve Yabancı Yatırımcı

Serbest Bölge ve Yabancı Yatırımcı ;

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla serbest bölgelerin kurulması, yer ve sınırlarıyla faaliyet konularının belirlenmesi, yönetimi, işletilmesi, bölgelerdeki yapı ve tesislerin teşkili ile ilgili hususları kapsar.

Serbest bölge ile Türkiye arasında yapılacak olan ticari iş ve işlemler dış ticaret rejimine tabidir. Serbest bölgeler ile diğer serbest bölgeler ve diğer ülkeler arasında dış ticaret hükümleri uygulanamaz.

Serbest Bölgelerin İşlevleri ve Avantajları ;

  • Yabancı sermaye ve teknolojinin ülkeye girişini sağlayacak ortam yaratır,
  • Üretim için gerekli hammaddenin zamanında ve kolaylıkla temin edilmesine yardımcı olur,
  • Vergi ve vergi dışı teşviklerle üretim maliyetinin düşürülmesine yardımcı olur ve ihracat artışını sağlar,
  • Transit ticarete olanak sağlar,
  • İstihdamın artmasına olanak sağlar,
  • İhracatı kolaylaştırır ve hızlandırır,
  • Üretim faaliyeti ruhsatına sahip olan faaliyet alanları için vergi avantajları sunar,
  • Serbest bölgelerde elde edilen kazanç ve gelirlerin Türkiye’ye veya yurt dışına serbestçe transfer edilmesine olanak sağlar,
  • Serbest bölgelerde zaman kısıtlaması olmadığı için mallar süre sınırı olmaksızın bölgede muhafaza edilebilir.
  • Serbest bölgelerde sağlanan teşvik ve avantajlardan yerli ve yabancı bütün firmalar faydalanabilir.