Mali Müşavirlik ve Muhasebe

1-) Serbest Bölgeler ve Yurt Dışı İşletmeler (Tüzel Kişiler)

      Serbest bölgelerde tüzel kişilerin yapmayı planladığı faaliyetler ile ilgili Serbest Bölge Mevzuatına uygunluğuna ilişkin yapılan ön çalışmalardan sonra sırasıyla

1-) Firmanın ana faaliyet konusuna ilişkin Üretim Akış Şemasının oluşturulması,
2-) Firmanın ana faaliyetini gerçekleştireceği kapalı alana ilişkin bölge içinde saha araştırma çalışmaları;

  • Hazır işyeri kiralayan kiracı-kullanıcı sahaları,
  • Hazır işyeri kiralayan üretici-kiracı-kullanıcı sahaları,
  • Kendi işyerini inşa eden yatırımcı-kullanıcı sahaları,
  • Kendi işyerini inşa eden üretici-yatırımcı-kullanıcı sahaları,

3-) Firmanın göstereceği ana faaliyet doğrultusunda Serbest Bölge Faaliyet Ruhsat Formu ve eklerinin hazırlanması , başvuru sürecinin başlatılması , takibi ve sonlandırılması,
4-) Türkiye’de yerleşik  firma ise Serbest Bölgede şube kuruluşu için ilgili başvurulara ait karar alımı , tescili ve ilanı,
5-) Serbest Bölgede faaliyet gösterecek olan yeni tüzel kişilikler için ana sözleşmesinin hazırlanması,
6-) Ruhsat Harcına ilişkin başvuruların yapılması,
7-) Serbest Bölge Müdürlüğü’ne tüzel kişiliğin faaliyet alanına göre belirlenecek olan ruhsat başvurusunun yapılması,
8-) Ticaret Bakanlığı Serbest Bölge Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden başvurunun kabulü ve ön onayının gelmesine ilişkin sürecin takibi,
10-) Serbest Bölge Genel Müdürlüğünden ön onayı alınan ana sözleşmenin tescili ve kuruluş işlemlerinin tamamlanması,
11-) Kuruluşu tamamlanan tüzel kişiliğin faaliyet göstereceği sahalara ilişkin kapalı alan kira sözleşmelerinin , Üst Yapı Devir Hakkı kullanımına ait Açık Alan Kira Sözleşmesi Bölge Müdürlüğüne ibrazı ile tüzel kişiliğin faaliyetine başlaması ile birlikte;

  • Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve ilgili mevzuat hükümlerince; defterlerini tutmak, bilanço, gelir tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek,
  • Muhasebe sistemlerini kurmak ve geliştirmek,
  • İnceleme, denetim, mali tablo ve beyannamelerle ilgili  yazılı görüş vermek, rapor düzenlemek,
  • Tecil-Terkin işlemleri,

ile ilgili alanlarda mali müşavirlik , danışmanlık ve destek hizmeti vermekteyiz.

2-) Yurt içinde Gerçek ve Tüzel Kişilere Ait İşletmeler;

1-) Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve ilgili mevzuat hükümlerince; defterlerini tutmak, bilanço, gelir tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek,
2-) Muhasebe sistemlerini kurmak ve geliştirmek,
3-)İnceleme, denetim, mali tablo ve beyannamelerle ilgili  yazılı görüş vermek, rapor düzenlemek
4-) Tescil işlemleri
5-) Şirket Birleşmeleri
6-) Şirket Bölünmeleri
7-) Ana Sözleşme Değişiklikleri
8-) Sermaye Artırımı
9-) Genel Kurul Raporları
10-) Beyan ve Bildirimler
11-) Tasfiye
12-) Vergi İadeleri
13-) Vergi İndirimi