Danışmanlık ;

  1. ) Sürekli ve Arızi Danışmanlık
  2. ) Kontrol ve Revizyon
  3. ) Bilirkişilik
  4. ) Konkordato Komiserliği
  5. ) Fizibilite Raporu
  6. ) Sermaye Tespit Raporu
  7. ) Dernek, Vakıf vb Kurumların Denetimi
  8. ) Vergi İstisna ve Muafiyetleri